เกี่ยวกับองค์กร (ประเทศไทย)

ชื่อบริษัท

ตัวแทน

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

ปีที่ก่อตั้ง

ทุนจดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

ใบอนุญาต

Tax ID

รายละเอียดแผนที่ คลิก!!

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท

ตัวแทน

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

ปีที่ก่อตั้ง

ทุนจดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

จำนวนพนักงาน

พื้นที่

โรงงาน

สำนักงาน